Na SPŠ stavební Havlíčkův Brod proběhl 3. ročník Ceny Josefa Šupicha

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

Cena Josefa Šupicha je soutěž určená studentům SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod.

Vypisovateli soutěže jsou Milan a Markéta Milnerovi, pravnuk a pravnučka Josefa Šupicha, vlastníka významné stavitelské firmy, která působila v Havlíčkově, v tehdejším Německém, Brodě a okolí na přelomu 19. a 20. století.

Zadáním soutěže je projekt rodinného domu, který bude situován na stavebních parcelách nacházejících se na jižním svahu v blízkosti centra Havlíčkova Brodu mezi ulicemi Havlíčkova a Ledečská, v ulici Šupichova. Tyto parcely navazují na obytnou zónu Rozkoš, kterou město připravilo k zástavbě.

Soutěž je určena pro studenty 3. ročníků školy. Každý soutěžící představil svůj projekt hodnotící komisi složené zvlášť z učitelů a žáků školy.

Ze dvou tříd 3. ročníků postoupilo do finále 9 prací. Finálové kolo se konalo 28. 6. 2017. Každý z finalistů měl patnáctiminutový prostor na prezentaci a obhajobu své práce.

Hodnoceno bylo technické a architektonické řešení, kvalita, úplnost a realizovatelnost díla.

Komise zasedala v tomto složení:

  • Markéta Milnerová, zástupce vypisovatele a sponzor soutěže
  • Milan Milner, zástupce vypisovatele a sponzor soutěže
  • Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu, odborník ze stavební praxe
  • Ladislav Fiala, ředitel SPŠ stavební
  • Radek Kubát, učitel odborných předmětů

      Každý z finalistů umístěný ve výsledném hodnocení na 4. až 9. místě obdržel peněžní dar ve výši 300 Kč. Vítěz peněžní dar ve výši 4 tisíce Kč, soutěžící umístěný na 2. a 3. místě pak 3, resp. 2 tisíce Kč. Porota udělila 1 zvláštní cenu, za tu byl soutěžící odměněn částkou 500 Kč.

1. místo obsadil Pavel Vokoun, 2. Josef Petržílka, 3. Miloš Losenický, všichni ze třídy 3. TL.

Zvláštní cenu poroty za originalitu provedení obdržel Michal Sedmík ze třídy 3. A.
test