Začíná školní rok 2017/2018

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

Jako tradičně prázdniny utekly ještě rychleji než voda a nezbývá nic jiného než oprášit školní potřeby a vyrazit opět do školy.
Všem žákům a zaměstnancům školy přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, nejlépe pravou nohou.
První ročníky čeká hned v pondělí slavnostní Imatrikulace, která letos proběhne v Klášterním kostele Svaté rodiny.
V prvním týdnu je pro třídy prvních ročníků připraven Adaptační kurz, kde nově příchozí žáci získají potřebné informace o fungování a provozu školu. Další náplní kurzu jsou seznamovací hry a vytváření třídního kolektivu.

hura
test