Maturanti besedovali s představiteli VUT Brno

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

Dne 13.10.2017 měli žáci čtvrtých ročníků možnost setkat se se zástupci VUT Brno. Na půdě naší školy se setkali s proděkanem docentem Jandorou a vyslechli prezentaci docenta Ostrého a dvou studentů VUT Brno.

Setkání probíhalo v neformální atmosféře. Naši žáci si udělali představu o chodu vysoké školy a podmínkách studia.

Dozvěděli se například o organizaci studia na přednášky, semináře a laboratorní praxi, možnosti půjčování studijní literatury nejen ve fakultní knihovně, ale také v univerzitní knihovně. Dále si poslechli, jak to chodí s obědy v menze, kde je lepší bydlet, jestli na koleji nebo na privátě, jaké je sportovní a kulturní vyžití v Brně a také se dozvěděli, že si mohou přivydělat jako aktivní členové některé univerzitní organizace, např. FAST.

Je jistě motivující vědět, že docent Ostrý je bývalým žákem naší školy. Pan proděkan Jandora zakončil setkání otcovskou radou, aby si studenti hned v prvním ročníku nenechali ujet vlak, aby zodpovědně přistupovali k povinnostem a nenechali se pohltit lákadly velkoměsta.

zapsala: Mgr.Ročkárová

 
test