Oznámení voleb do školské rady

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

Oznámení voleb do školské rady školy

V souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě znění Pravidel Rady Kraje Vysočina ze dne
25. 8. 2009, č. 05/09, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina oznamuje volební komise, jmenovaná ředitelem školy dne 13. 10. 2017, místo, datum a dobu konání voleb do školské rady Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.

 

Místo konání voleb:  SPŠ stavební, ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod (Jihlavská 628, Havlíčkův Brod)

Volebními místnostmi jsou jednotlivé kmenové učebny a sborovna školy

Datum voleb:            15. 11. 2017

Doba konání voleb:  od 8.00 do 17.00 hodin


Osobami oprávněnými k volbám členů školské rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Volenými osobami mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

 

Volební komise přijímá a eviduje od oprávněných osob návrhy na kandidáty od 13. 10. 2017 do 14. 11. 2017, 12.00 hodin, a to osobně nebo písemně, alespoň jednomu členu volební komise.

 


V Havlíčkově Brodě dne 13. 10. 2017

 

Za volební komisi:      Jedličková Milada, Mgr. v. r.

                                  Maťátko Milan, Ing.
                                  Ročkárová Blanka, Mgr., v. r.
                                  Štěpničková Adriana, v. r.
test