Úvod > Učitel > Telefonní seznam pracovníků

Telefonní seznam pracovníků

Mgr. Báčová Zdeňka 569 433 519, kl. 25
Ing. Beran Miloslav 569 433 519, kl. 21
RNDr. Bičík Lukáš 569 433 519, kl. 14
Ing. Bolcek Svatopluk 569 433 519, kl. 19
Bochnárová Alena 569 433 519
Ing. Fiala Ladislav 569 433 519, kl. 13
Havel Ladislav 569 433 519, kl. 27
Mgr. Hlaváčová Jana 569 433 519, kl. 16
Ing. Hovorka Jan 569 433 519, kl. 21
Ing. Charamza Josef 569 433 519, kl. 15
Mgr. Jedličková Milada 569 433 519, kl. 22
Ing. Kerbr František 569 433 519, kl. 25
Mgr. Kohoutová Eva 569 433 519, kl. 20
Ing. Kubát Radek 569 433 519, kl. 23
Malimánková Blanka 569 433 519, kl. 17
Ing. Maťátko Milan 569 433 519, kl. 24
Mercl Jan 569 433 519, kl. 29
Ing. arch. Nosková Marie 569 433 519, kl. 25
Nováková Marie 569 433 519, kl.
Mgr. Pilař Milan 569 433 519, kl. 23
Mgr. Pilařová Jana 569 433 519, kl. 23
Mgr. Ročkárová Blanka 569 433 519, kl. 16
Mgr. Ruml Jan 569 433 519, kl. 20
Ing. Rumlová Marcela 569 433 519, kl. 15
Sochorová Hana
569 433 519, kl. 17
Mgr. Váchová Martina 569 433 519, kl. 22
Vondrová Jitka 569 433 519, kl.
Ing. Wasserbauer Radek 569 433 519, kl. 24
Ing. Wasserbauerová Jana 569 433 519, kl. 24
Mgr. Zdeněk Kalaš 569 433 519, kl. 14
Lubomír Mach
Žatečka Miloslavtest