Seminář ENERSOL 2019

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

V pátek 7. prosince 2018 se skupina studentů naší školy zúčastnila úvodního semináře ENERSOL 2019 pro Kraj Vysočina v hostitelské škole VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, kde žáky přivítal Mgr. Josef Váca, ředitel střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, a ředitel tamní školy Jaroslav Kletečka.

Žáci 4.TL, Pavlína Říhová a Lukáš Reinold, žáci 3.TL, Jakub Bartoň a Michal Slabík, a žák 1.TL, Jiří Wolker, si během dopoledne vyslechli přednášku Radky Strakové z oddělení vodního hospodářství oboru ŽP a Z KÚ Kraje Vysočina – Dopady dlouhodobého sucha na uzení Kraje Vysočina zejména na zdroje povrchových a podzemních vod.

Poté vystoupil Josef Váca gestor RVC a představil průběh 16. ročníku ENERSOL 2019, kde mohou i naši studenti přihlásit své projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie, její úspory a snižování emisí v dopravě, a to v kategoriích inovace, popularizace a praxe.

Dále jsme měli možnost zhlédnout a vyslechnou prezentace loňských úspěšných účastníků soutěže ENERSOL 2018. Na závěr semináře studenti navštívili nové laboratoře obnovitelných zdrojů energie OZE na VOŠ Žďár nad Sázavou.

 

 

 
test