Stavební škola pomohla s projektem Šance pro každého žáka

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

 

Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě Stavební škola v Havlíčkově Brodě spolupracovala na projektu s příspěvkovou organizací Vysočina Education nazvaném Šance pro každého žáka. 
„Cílem projektu bylo vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina, rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků a občanských kompetencí, chodili na úřady a bavili se se samosprávou. Projekt se zaměřil na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostře dí,“ přiblížil Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education, p. o. 
Projekt se uskutečnil formou kroužku v posledních dvou letech a v Havlíčkově Brodě se díky němu žáci ZŠ U Trojice mohli zdokonalovat v práci s keramikou pod vedením architektky Marie Noskové, učitelky odborných předmětů na havlíčkobrodské stavební škole. „V rámci kroužku jsme vytvořili keramickou plastiku čtyř živlů -  Oheň, voda, země a vzduch do vstupní haly školy. S jejím připevněním nám na konci projektu pomohli žáci učebního oboru zedník ze stavební školy v Havlíčkově Brodě pod vedením mistra Pavla Podoby,“ dodala Marie Nosková.