Škola se zúčastnila Stavebního veletrhu v Brně

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se studenti  prvních a druhých ročníků naší školy zúčastnili tradičního Stavebního veletrhu na brněnském výstavišti. Škola tak využila nabídky organizátorů pro vstup zdarma na tento den.

V pavilonu P mohli studenti a jejich doprovod shlédnout nové technologie a praktické ukázky od realizace staveb, přes stavební materiály a konstrukce až po technické zařízení a vybavení budov.

Kdo chtěl, mohl v pavilonu F navštívit výstavu interiérového i exteriérového nábytku. Toto vybavení samozřejmě se stavebnictvím úzce souvisí.

Doprovodným programem veletrhu byly studentské soutěže a ukázky prací učňů pořádaných na podporu řemesel. Do pavilonu Z, který tato akce zaplnila, vedly také první kroky našich studentů. Zajímalo je, jak si vedou jejich spolužáci tesaři ze třídy 2. D (Jan Kocman a Jan Lacina, viz obr.). Ti postoupili do tohoto republikového finále přes regionální kola.

 veletrh2