Instalatéři na exkurzi po vodárenských objektech

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

Dne 11. 3. 2019 se 29 studentů učebního oboru Instalatér SPŠS akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod vydalo na odbornou exkurzi po objektech společnosti Vodovody a kanalizace HB a.s. ve Světlé nad Sázavou a okolí. Po zhlédnutí zhruba hodinové prezentace připravené pracovníky VAK HB byla absolvována prohlídka úpravny vody ve Světlé nad Sázavou, vodní nádrže Kristiánka, vodojemu v Beneticích, přečerpávací stanice ve Vilémovicích a čističky odpadních vod ve Světlé nad Sázavou. Všechny prohlídky byli velmi poučné, názorné a doplněné o odborný výklad pracovníků VAK HB. Studenti navíc zhlédli i názornou ukázku svařování plastových trubek pomocí nejmodernějších technologií. VAK HB se jeví být velmi vhodným potenciálním zaměstnavatelem absolventů oboru Instalatér naší školy.