Malíři na zkušené v Podbořanech

Aktuality a zprávy - Aktuality a zprávy

V úterý 16. a ve středu 17. dubna se v Podbořanech uskutečnil první ročník učňovské soutěže malířů. „Z naší školy se soutěže zúčastnili učni Kristián Hoffinger a David Titz ze druhého ročníku. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, v povinném základní, kde se provádělo logo firmy HET, ukázka fládrování – imitace dřeva, linkování a kreativní omítky. 

Druhou disciplínou bylo volné téma s námětem tvorby Josefa Čapka. Soutěžilo sedm družstev. Naše družstvo se umístilo na čtvrtém až sedmém místě se stejným počtem bodů 23 jako ostatní čtyři družstva,“ popsal Pavel Podoba, který se s učni soutěže účastnil.