Montér suchých staveb

Nebaví tě učení, ale hledáš perspektivní obor, díky kterému si můžeš v budoucnu vydělat slušné peníze. Tak využij naše tříleté učební obory, které naše škola nabízí. Výhodou pro tebe je, že na učební obory se dostaneš bez přijímacího řízení, a navíc pokud budeš mít během studia pěkné známky, tak můžeš získat prospěchová a motivační stipendia od Kraje Vysočina.

Dále máš možnost získat i stipendia od firem v regionu, které s námi spolupracují a hledají šikovné pracovníky do svých řad. Využij tak příležitosti a získej peníze už během studia. V prvním ročníku budeš vykonávat odborný výcvik ve škole pod dohledem zkušeného učitele ODV. Od druhého ročníku už máš možnost pracovat pro stavební firmy. Studium je na konci třetího ročníku zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické, písemné a ústní zkoušky.

Montér suchých staveb

36-66-H/01

Absolvent oboru vzdělání Montér suchých staveb je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Je schopen provádět montování nosné konstrukce stěn, stropních podhledů, instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb, napojovat je na stavební konstrukce a oplášťovat nosné konstrukce deskami a kazetami. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v kolektivu.

Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době na zapracování na konkrétním pracovišti je připraven k výkonu náročných činností v oblasti prací ve stavebních firmách.
Absolvent tohoto učebního oboru může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán - Montér suchých staveb

Přidáno 27. 8. 2020, autor: Pavel Just

tisk Tisknout   ↑ Nahoru