Úvod > Projekty a granty

Evropské projekty a granty

Členství v Evropské unii nabízí České republice možnost využít dotace EU v široké škále oborů, činností a aktivit. České školy mohou prostřednictvím projektů čerpat v období 2007 – 2013 prostředky z evropských fondů, zejména fondů strukturálních.

Česká republika vytvořila na celostátní úrovni strategický plán rozvoje pro toto období a jednotlivé priority rozpracovala v tzv. operačních programech (OP). SPŠ stavební Havlíčkův Brod v současné době využívá prostředků z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), který je přímo určen pro oblast školství. Tento OP připravilo a řídí MŠMT a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), což je jeden ze dvou strukturálních fondů.

Realizované projekty

Ukončené projekty