Úvod > Student > Výsledky soutěží > Ostatní soutěže > Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Výsledky soutěží - Výsledky nesportovních soutěží

Předposlední týden o Vánocích se konalo školní kolo ekonomické olympiády na naší škole. Soutěže se zúčastnilo 68 žáků 2. a 3. ročníků. Žáci řešili úlohy formou elektronického testu. Do krajského kola postupují: Bačkovský Tomáš (2.A) – 1. místo; Houlík Vojtěch (3.Tl) – 2. místo; Kovalčuk Andrej (3. Tl) -3. místo; Štěpán Míka (3. Tl) -4. místo; Topinka Josef (2. A) -5. místo; Veselý Josef (2.A) -6. místo.

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).