Technické lyceum

Environmentálně vyspělé budovy

Obor 78-42-M Technické lyceum je určený pro zájemce o techniku, matematiku a přírodní vědy, u kterých je už na základní škole předpoklad, že by chtěli pokračovat studiem na vysoké škole především technického, ale i jiných směrů. Tento obor je založený na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů.

To znamená, že tě bude čekat více matematiky, přírodovědných předmětů, informatiky a druhý cizí jazyk (němčina, nebo ruština). Součástí vzdělávání jsou samozřejmě také základy odborného vzdělávání v oblasti stavebnictví.

Obor technické lyceum tě bude připravovat tak, aby ses v dalším studiu na vysoké škole rychle zorientoval a pružně přizpůsobil podmínkám dané vysoké školy.

Od 3. ročníku si můžeš vybrat ze dvou zaměření podle toho, co tě zajímá.

Environmentálně vyspělé budovy

Zajímají tě inteligentní, úsporné budovy a trvale udržitelná výstavba budov? Potom je zaměření environmentálně vyspělé budovy určené pro tebe. Během studia získáš teoretické i praktické znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů nebo hospodaření s vodou v budovách.

Program vznikl na základě spolupráce s FAST VUT Brno, kde můžeš po maturitě navázat stejným oborem studia.

Učební plán: Environmentálně vyspělé budovy

Školní vzdělávací program: Technické lyceum

 

 

 

Přidáno 10. 11. 2022, autor: J4W Admin

tisk Tisknout   ↑ Nahoru