Maturitní obory

Na SPŠS můžeš studovat 2 čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou, takže u nás získáš úplně střední odborné vzdělání se zaměřením na stavebnictví.

Obor Stavebnictví

Obor 36-47-M Stavebnictví je čtyřleté denní studium, které připravuje žáky pro vykonávání odborných činností ve stavební výrobě. Absolventi se skvěle uplatní jako projektanti, přípraváři, rozpočtáři, stavbyvedoucí, úředníci i v dalších profesích. Jsou také dobře vybaveni pro pokračování studia na vysokých školách stavebního i jiného technického zaměření. V rámci oboru Stavebnictví si žáci ve druhém ročníku volí ze dvou následujících zaměření.

Pozemní stavby

Rodinný dům, bytovka, ale i mrakodrap nebo katedrála, to všechno jsou pozemní stavby. V rámci tohoto zaměření se u nás naučíte těmto stavbám rozumět a ty menší samostatně navrhovat pomocí nejmodernějších softwarů. Navíc budete umět i staticky posuzovat jejich jednotlivé konstrukční prvky, vybavovat je nezbytným technickým zařízením, rozpočtovat je a vytyčit je v terénu.

Učební plán: Pozemní stavby

Dopravní stavby

Silnice, železnice, ale i mosty nebo letiště, to všechno jsou dopravní stavby. V rámci tohoto zaměření se u nás naučíte těmto stavbám rozumět a ty menší samostatně navrhovat pomocí nejmodernějších softwarů.  Navíc budete umět i staticky posuzovat jejich jednotlivé konstrukční prvky a jejich podloží, rozpočtovat je a vytyčit je v terénu.

Učební plán: Dopravní stavby

Obor Technické lyceum

Obor 78-42-M Technické lyceum je určen pro zájemce o techniku, matematiku a přírodní vědy, u kterých už na základní škole je předpoklad studia na vysoké škole především technického, ale i jiných směrů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, přírodovědné předměty, druhý cizí jazyk, atd.). Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání v oblasti zvoleného zaměření. Absolvent technického lycea získá složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které ho připraví na studium vysoké školy. Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých škol. Na konci prvního ročníku si žáci volí z následujících zaměření:

Stavitelství

Pokud je Vaší vysněnou destinací vysoká škola stavebního směru, je pro Vás zaměření Stavitelství na Technickém lyceu ta správná volba. V rámci tohoto zaměření získáte základní povědomí o navrhování, posuzování a technickém zařízení budov. Naučíte se také základy geodézie a rozpočtování.

Učební plán: Stavitelství

Architektura a design

Pokud máte umělecké cítění a baví vás tvořit, měli byste zvolit zaměření Architektura a design. Naučíte se navrhovat budovy i prvky interiéru, kreslit je v ruce i modelovat a vizualizovat na počítači. Získáte přehled v oblasti dějin architektury, urbanismu a památkové péče.

Učební plán: Architektura a design

Inteligentní budovy

Pokud máte blízko k výpočetní technice, můžete zvolit zaměření Inteligentní budovy. Unikátní zaměření pro budoucnost na pomezí stavařiny a informatiky vás připraví na vysoké školu elektrotechnického i stavebního směru. Naučíte se základy programování, průmyslových komunikací a technických zařízení budov. Budete rozumět i PLC a řízení budov.

Učební plán: Inteligentní budovy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru