Dojíždění, ubytování a stravování

Škola se nachází blízko centra Havlíčkova Brodu. Dopravní dostupnost školy vlakem a autobusem je bezproblémová i pro studenty ze vzdálenějších obcí. Havlíčkův Brod je dopravním železničním uzlem.
Do školy dojíždějí žáci ze širokého okolí Čáslavi, Hlinska, Jihlavy, Pelhřimova atd.
Škola nemá vlastní domov mládeže ani stravovací zařízení. Obojí zajišťuje jiná střední škola v Havlíčkově Brodě.

Dojíždění

Vlakové nádraží a autobusový terminál se nachází přibližně 10 minut chůze od školy. Některé autobusové spoje mají zastávku přímo u školy.
U školy je přímo zastávka městské autobusové dopravy.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování škola zprostředkovává na domově mládeže a jídelnách Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě.
Do jídelny žáci dochází pěšky. Nachází se asi 10minut od školy.

Podávání přihlášek žáků budoucího 1. ročníku

Přihlášky do domova mládeže podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák na předepsaném tiskopise. Přihlášky jsou k dispozici na www.oahshb.cz a u vychovatelů DM. Pro žáky přijaté ke studiu na střední škole v prvním a druhém kole přijímacího řízení je termín podání přihlášky do 31. května 2024. Náležitě vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně v kanceláři školy či přímo na domově mládeže nebo zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka).

Podávání přihlášek žáků vyšších ročníků

Přihláška k přijetí do domova mládeže se podává na každý školní rok samostatně, automaticky nevzniká nárok již ubytovaných žáků na ubytování v následujícím školním roce. Přihlášku k ubytování ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku ve školním roce 2023/2024 jsou uchazeči povinni podat v termínu do 15. května 2024 vedoucí domova mládeže.  

Ubytování

OA HŠ, Domov mládeže v ulici Bratříků 581, Havlíčkův Brod. 10 minut chůze od školy.
Cena ubytování: 1500 Kč/měsíc.

Stravování

  1. Stravování žáků je možné v jídelně OA a HŠ v Havlíčkově Brodě (ulice Bratříků 581)
    Cena stravování – plná penze: 113 Kč/1 den.
  2. Pro neubytované na DM je k dispozici oběd v jídelně, ulice Bratříků
    Cena oběda: 37 Kč.

(www.oahshb.cz/uchazeci/ubytovani-a-stravovani)

Ceny jsou platné k 1. 9. 2023

Další možnosti stravování - jídelna U PLETAŘŮ

Jídelna je otevřena každý všední den od 10:15 – 13:30. Nachází se u hlavního vstupu do areálu PLEAS v Havlíčkově Brodě asi 5 minut chůze od školy.

(www.jidelnaupletaru.cz)

Přidáno 4. 8. 2020, autor: Jan Novotný

tisk Tisknout   ↑ Nahoru