Přijímací řízení

Informace pro maturitní obory – školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 přijímáme pro obor Stavebnictví 30 žáků a pro obor Technické lyceum také 30 žáků.

Vyplněnou přihlášku (formuláře najdeš na konci stránky nebo dostaneš na DOD) lze podat poštou nejdéle do 1. března 2023 (včetně).

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíš nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a výsledky vyvěsíme ihned po obdržení informací z centrální opravy. Po oznámení výsledků přijímací zkoušky máš 10 dnů na odevzdání zápisového lístku, podle kterého poznáme, že ses opravdu rozhodl pro naši školu.

Během školního roku pořádáme přípravné kurzy a také přijímací zkoušky nanečisto. Termíny kurzů vám upřesníme během školního roku a také vám je řekneme na dnech otevřených dveří.

Termíny přijímacího řízení:

Každá škola může zorganizovat libovolný počet kol přijímacího řízení. V 1. kole máš právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije ten lepší výsledek.

V případě, že se v 1. kole nebudeš moci dostavit k prvnímu či druhému termínu (například z důvodu nemoci) a řádně se omluvíš řediteli školy, můžeš jednotnou zkoušku konat v náhradním termínu.

Veškeré informace budeme aktuálně zveřejňovat v průběhu školního roku, tak pečlivě sledujte naše stránky, ať vám neuniknou žádné důležité informace.

Informace pro učební obory – školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 přijímáme pro jednotlivé obory Zedník, Tesař a Malíř a lakýrník 12 žáků a pro obor Instalatér 14 žáků.

Podmínky odevzdání přihlášky jsou shodné s maturitními obory. Termín odevzdání je taktéž 1. března 2023 (včetně).

Na učební obory přijímáme bez přijímací zkoušky. Více informací se dozvíš na dnech otevřených dveří a burzách škol.

Účastníme se burz škol ve městech:

  • Havlíčkův Brod
  • Jihlava
  • Žďár nad Sázavou
  • Kolín
  • Kutná Hora
  • Chrudim
  • Pelhřimov

Pravidelně se účastníme rodičovských sdružení na základních školách.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru