Přijímací řízení

Mimořádné informace ohledně testování před přijímací zkouškou.

Informace pro maturitní obory – školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme pro obor Stavebnictví 60 studentů a pro obor Technické lyceum 30 studentů.

Vyplněnou přihlášku (formuláře najdeš na konci stránky nebo dostaneš na DOD) lze podat poštou nejdéle do 1. března 2021 (včetně).

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíš nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a výsledky vyvěsíme ihned po obdržení informací z centrální opravy. Po oznámení výsledků přijímací zkoušky máš 10 dnů na odevzdání zápisového lístku, podle kterého poznáme, že ses opravdu rozhodl pro naši školu.

Během školního roku pořádáme přípravné kurzy a také přijímací řízení nanečisto. Termíny kurzů vám upřesníme během školního roku a také vám je řekneme na DOD.

Termíny přijímacího řízení:

Každá škola může zorganizovat libovolný počet kol přijímacího řízení. V 1. kole máš právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije ten lepší výsledek.

V případě, že se v 1. kole nebudeš moci dostavit k prvnímu či druhému termínu (například z důvodu nemoci) a řádně se omluvíš řediteli školy, můžeš jednotnou zkoušku konat v náhradním termínu.

1. kolo - řádné termíny:

  • v pondělí 12. dubna 2021
  • v úterý 13. dubna 2021

1. kolo - řádné termíny:

  • v pondělí 3. května 2021
  • v úterý 4. května 2021

Veškeré informace budeme aktuálně zveřejňovat v průběhu školního roku, tak pečlivě sledujte naše stránky, ať vám neuniknou žádné důležité informace.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru