Přijímací řízení

Informace pro školní rok 2024/2025

Předpokládané počty přijatých žáků dle oborů: Stavebnictví 45 žáků; Technické lyceum 30 žáků; Informační technologie 15 žáků; Instalatér 16 žáků; Zedník 12 žáků; Malíř a lakýrník 12 žáků; Tesař 8 žáků

Přihlášku ke vzdělávání lze lze podávat od 1. do 20. února 2024 (včetně).

Letos dochází ke změne systému v podávání přihlášek na střední školy. Veškeré informace naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz

Budeme přijímat přihlášky elektronickou cestou www.dipsy.cz, hybridní formou i čistě papírovou formou.

Povinné přílohy k přihlášce ke vzdělávání na naší škole budou:

1) Pro všechny obory vzdělávání fotografie nebo sken přední strany vysvědčení nebo výpisu vysvědčení z posledního a z předposledního ročníku základního vzdělávání. V případě, že podáváte přihlášku čistě papírovou formou, tak přiložíte kopii vysvědčení (nemusí být úředně ověřená). Přijímat budeme místo vysvědčení i výpis všech známek na vysvědčení z obou pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku základního vzdělávání v libovolném formátu potvrzený ředitelem základní školy. Ředitel SPŠS si může v případě potřeby v průběhu řízení vyžádat originál těchto dokumentů.

2) Pouze pro učební obory (Tesař, Instalatér, Zedník, Malíř a lakýrník) to navíc bude i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, kde bude jednoznačně uveden daný kód oboru vzdělávání pro který se posudek vydává. Opět bude stačit kopie v případě papírové verze a sken nebo fotografie originálu v případě verze elektronické nebo hybridní. Ředitel SPŠS si může v případě potřeby v průběhu řízení vyžádat originál těchto dokumentů. Vzor lékařského posudku.

Jednoduchou cestou jak podat přihlášku na naší školu pro vás může být dorazit na náš přihláškový seminář, které pořádáme ve středu 7.2. od 14:30 a v sobotu 10.2. od 9:00. na těchto seminářích vám poradíme s vyplňováním přihlášek. Přihlásit se na tyto semináře můžete zde: formulář pro přihlášení na kurzy a seminář. Pokud na seminář dorazíte, vezměte s sebou prosím vysvědčení nebo výpis vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělávání (typicky osmá třída a první pololetí třídy deváté). V případě učebních oborů vezměte i lékařský posudek.

Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku maturitních oborů vzdělání školního roku 2024/25 pro 1. kolo přijímacího řízení

Kritéria hodnocení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku učebních oborů vzdělání školního roku 2024/25 pro 1. kolo přijímacího řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory:

Každá škola může zorganizovat libovolný počet kol přijímacího řízení. V 1. kole máš právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije ten lepší výsledek.

V případě, že se v 1. kole nebudeš moci dostavit k prvnímu či druhému termínu (například z důvodu nemoci) a řádně se omluvíš řediteli školy, můžeš jednotnou zkoušku konat v náhradním termínu.

1. řádný termín přijímací zkoušky: 12.4. 2024

2. řádný termín přijímací zkoušky: 15.4. 2024

1. náhradní termín přijímací zkoušky: 29.4. 2024

2. náhradní termín přijímací zkoušky: 30.4. 2024

Na učební obory přijímáme bez přijímací zkoušky.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru