Učební obory

Informace pro uchazeče o studium na učebních oborech

Nebaví tě učení, ale hledáš perspektivní obor, díky kterému si můžeš v budoucnu vydělat slušné peníze. Tak využij naše tříleté učební obory, které naše škola nabízí. Výhodou pro tebe je, že na učební obory se dostaneš bez přijímacího řízení, a navíc pokud budeš mít během studia pěkné známky, tak můžeš získat prospěchová a motivační stipendia od Kraje Vysočina.

Dále máš možnost získat i stipendia od firem v regionu, které s námi spolupracují a hledají šikovné pracovníky do svých řad. Využij tak příležitosti a získej peníze už během studia. V prvním ročníku budeš vykonávat odborný výcvik ve škole pod dohledem zkušeného učitele ODV. Od druhého ročníku už máš možnost pracovat pro stavební firmy. Studium je na konci třetího ročníku zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické, písemné a ústní zkoušky.

Instalatér

36-52-H/01

Absolvent učebního oboru Instalatér se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.

Uplatní se při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Nalezne uplatnění také při montážích rozvodů vzduchotechniky.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů.

Učební plán - Instalatér

Zedník

36-67-H/01

Absolvent uvedeného oboru je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Může se uplatnit v samostatném podnikání. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době na zapracování na konkrétním pracovišti je připraven k výkonu náročných činností v oblasti prací ve stavebních firmách. Absolvent tohoto učebního oboru může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán - Zedník

Tesař

36-64-H/01

Absolvent získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání tesaře ve stavebních firmách a v živnostech. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Dále může plnit úkoly při výkonu dalších prací na stavbě. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení).

Jednou z dalších možností je vzdělávání pro absolventy tříletých oborů v nástavbovém studiu.

Učební plán - Tesař

Montér suchých staveb

36-66-H/01

Absolvent oboru vzdělání Montér suchých staveb je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Je schopen provádět montování nosné konstrukce stěn, stropních podhledů, instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb, napojovat je na stavební konstrukce a oplášťovat nosné konstrukce deskami a kazetami. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v kolektivu.

Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době nazapracování na konkrétním pracovišti je připraven k výkonu náročných činností v oblasti prací ve stavebních firmách.
Absolvent tohoto učebního oboru může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán - Montér suchých staveb

Malíř a lakýrník

39-41-H/01

Absolvent  učebního oboru Malíř a lakýrník  se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních a pozicích malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník při povrchových úpravách průmyslově vyráběných strojírenských výrobků.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak
z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění.

Učební plán - Malíř a lakýrník

Ukázka učebních oborů

Ukázka učebních oborů

Přidáno 4. 8. 2020, autor: Jan Novotný

tisk Tisknout   ↑ Nahoru