Zedník

Nebaví tě učení, ale hledáš perspektivní obor, díky kterému si můžeš v budoucnu vydělat slušné peníze. Tak využij naše tříleté učební obory, které naše škola nabízí. Výhodou pro tebe je, že na učební obory se dostaneš bez přijímacího řízení, a navíc pokud budeš mít během studia pěkné známky, tak můžeš získat prospěchová a motivační stipendia od Kraje Vysočina.

Dále máš možnost získat i stipendia od firem v regionu, které s námi spolupracují a hledají šikovné pracovníky do svých řad. Využij tak příležitosti a získej peníze už během studia. V prvním ročníku budeš vykonávat odborný výcvik ve škole pod dohledem zkušeného učitele ODV. Od druhého ročníku už máš možnost pracovat pro stavební firmy. Studium je na konci třetího ročníku zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické, písemné a ústní zkoušky.

Zedník

36-67-H/01

Absolvent uvedeného oboru je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Může se uplatnit v samostatném podnikání. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době na zapracování na konkrétním pracovišti je připraven k výkonu náročných činností v oblasti prací ve stavebních firmách. Absolvent tohoto učebního oboru může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán - Zedník

 

Přidáno 27. 8. 2020, autor: Pavel Just

tisk Tisknout   ↑ Nahoru