O škole

Ředitelé školy


Jaroslav Petelík
(1949-1967)


Stanislav Horký
(1967-1982)


Josef Charamza st.
(1982-1990)


Jan Hloušek
(1990-2000)


Ladislav Fiala
(2000-2018)


Josef Charamza ml.
(současný ředitel)

 

Zahájení výuky v roce 1949

Podle dochovaných pramenů přesně dne 3. října 1949 bylo zahájeno vyučování na škole, která měla pomoci překonat poválečnou tíživou situaci v nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v oboru stavebnictví.

Z popudu pobočky Československých stavebních závodů v Havlíčkově Brodě, díky výhodné poloze na rozhraní tří tehdejších krajů a vhodné budovy, toho času učňovské školy, byl přijat návrh na vznik Vyšší průmyslové školy v Havlíčkově Brodě.

Historie od roku 1939

Historie vlastní budovy je o několik let starší, počátek její stavby sahá ke konci roku 1939 na místě demolice zájezdního hostince „U slunce“. V pohnutých válečných letech se budova nerodila lehce a ještě před svým dokončením byla v roce 1942 zabrána pro sanitní školu zbraní SS a v květnu 1945 v ní zasedal německý náhlý soud.

Po válce budovu převzala Živnostenská škola. Od roku 1951 však už slouží pro výuku Průmyslové školy stavební, z čehož vyplývá, že první dva roky se vyučovalo jinde, a to v budově zdejšího gymnázia. Prvními žáky se stalo 23 vyučených zedníků a tesařů, z nichž 18 v červnu 1953 složilo maturitní zkoušku, a byli tak prvními absolventy.

Nové prostory i změny ve vzdělávání

Od té doby zaznamenala škola řadu proměn po stránce stavební i vlastního vzdělávacího procesu. Při podrobnějším pohledu na celý objekt školy můžeme rozpoznat jednotlivé etapy jejího rozvoje řadou přístaveb a nástaveb, jako jsou šatny, dílny, laboratoře, ateliéry, kmenové učebny, tělocvična se zázemím atd. V roce 2002 byla celému objektu dána jednotná střecha, protože původní přestala plnit svůj účel. Její tvar ovlivnila potřeba vzniku nových prostor pro další etapy rozvoje.

V roce 2016 byly formou přístavby a vestavby pořízeny prostory pro výuku odborného výcviku a praxe.

Budova školy v proměnách času - fotogalerie

Moderní vybavení školy

Vybavení školy vždy patřilo k nejlepším svého druhu v republice. Tuto pozici neztrácí ani v době počítačové a další technické a multimediální expanze. Naše škola nezůstává rozhodně pozadu ve srovnání s vyspělými evropskými státy. Tuto skutečnost můžeme porovnávat s  řadou zemí, které navštěvují žáci a učitelé školy a spolupracují s nimi v rámci různorodých projektů.

Držíme krok s dobou

Naší největší pýchou je však skutečnost, že se škola nikdy ve své dosavadní historii nemusela uchylovat k populistickým a krátkozrakým vzdělávacím oborům a vždy byla věrna své profesi.

To však neznamená, že nereagujeme ve své vzdělávací nabídce na požadavky trhu.

V roce 2002 reakcí na vyšší zájem našich absolventů o pozdější vysokoškolské vzdělání jsme otevřeli nový obor vzdělání, Technické lyceum.

Uvědomujeme si, že musíme podřídit naši vzdělávací nabídku především požadavkům pozdějších zaměstnavatelů našich absolventů, a proto jsme v roce 2016 ke stávajícím maturitním oborům otevřeli i stavební učební obory, jako je zedník, tesař, instalatér a obor malíř a lakýrník.

Ze stejných důvodů od roku 2021 nabízíme našim studentům oboru Stavebnictví vedle dlouhodobého zaměření pozemní stavitelství i zaměření dopravní stavby.

Změny, které ve výchovně vzdělávacím procesu po dobu existence ve škole zákonitě proběhly, tak vždy kopírovaly potřeby praxe a byly pečlivě konzultovány s odborníky.

Slibná budoucnost školy

Tyto smysluplné změny není možné realizovat bez spolupráce našich partnerů.

Oporu máme dlouhodobě ve svém zřizovateli, Kraji Vysočina.

Trvale spolupracujeme s celou řadou regionálních i nadregionálních stavebních společností a firem, tedy budoucími zaměstnavateli našich absolventů. Řada studentů už zažívá spolupráci během samotného studia, především v rámci odborného výcviku na jejich pracovištích.

Trvale a cílevědomě spolupracujeme se základními školami, které nám dávají prostor pro prezentaci naší vzdělávací nabídky a pomáhají vytipovávat vhodné budoucí žáky.

Nejdůležitější však je, že na šanci pozdějšího kvalitního uplatnění myslí stále více rodičů, kteří pro své děti volí budoucí povolání.

Učební obory (od školního roku 2016/2017)

Během roku 2016 vyrostla na školním dvoře moderní hala. Tato hala slouží pro výuku odborného výcviku a praxe.
Na škole se vyučují tyto učební obory: Instalatér, Zedník, Tesař a Malíř a lakýrník.


Budova školy v proměnách času


Přidáno 13. 8. 2020, autor: Jan Novotný

tisk Tisknout   ↑ Nahoru