O škole

Ředitelé školy


Jaroslav Petelík
(1949-1967)


Stanislav Horký
(1967-1982)


Josef Charamza st.
(1982-1990)


Jan Hloušek
(1990-2000)


Ladislav Fiala
(2000-2018)


Josef Charamza ml.
(současný ředitel)

 

Zahájení výuky v roce 1949

Podle dochovaných pramenů přesně dne 3. října 1949 bylo zahájeno vyučování na škole, která měla pomoci překonat poválečnou tíživou situaci v nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v oboru stavebnictví.

Z popudu pobočky Československých stavebních závodů v Havlíčkově Brodě, díky výhodné poloze na rozhraní tří tehdejších krajů a vhodné budovy, toho času učňovské školy, byl přijat návrh na vznik Vyšší průmyslové školy v Havlíčkově Brodě.

Historie od roku 1939

Historie vlastní budovy je o několik let starší, kdy počátek stavby sahá ke konci roku 1939 na místě demolice zájezdního hostince „U slunce“. V pohnutých válečných letech se budova nerodila lehce a ještě před dokončením byla v roce 1942 zabrána pro sanitní školu zbraní SS a v květnu 1945 v ní zasedal německý náhlý soud.

Po válce budovu převzala Živnostenská škola. Od roku 1951 však už slouží pro výuku Průmyslové školy stavební, z čehož vyplývá, že první dva roky se vyučovalo jinde, a to v budově zdejšího gymnázia. Prvními žáky se stalo 23 vyučených zedníků a tesařů, z nichž 18 v červnu 1953 složilo maturitní zkoušku a byli tak prvními absolventy.

Nové prostory i změny ve vzdělávání

Od té doby zaznamenala škola řadu proměn po stránce stavební i vlastního vzdělávacího procesu. Při podrobnějším pohledu na celý objekt školy můžeme rozpoznat jednotlivé etapy jejího rozvoje řadou přístaveb a nástaveb jako jsou šatny, dílny, laboratoře, rýsovny, kmenové učebny a tělocvična se zázemím. V roce 2002 byla celému objektu dána jednotná střecha, protože původní přestala plnit svůj účel. Její tvar ovlivnila potřeba vzniku nových prostor pro další etapy rozvoje.

Budova školy v proměnách času - fotogalerie

Moderní vybavení školy

Vybavení školy vždy patřilo k nejlepším svého druhu v republice. Tuto pozici, troufám si říci, neztrácí ani v době počítačové a další technické expanze. Po nedávné návštěvě nizozemské partnerské školy můžu potvrdit, že se zdaleka v tomto směru nemusíme hanbit ani před vyspělou Evropou.

Držíme krok s dobou

Naší největší pýchou je však skutečnost, že se škola nikdy ve své dosavadní historii nemusela uchylovat k populistickým a krátkozrakým vzdělávacím oborům a vždy byla věrna své profesi. Jsem rád, že na šanci pozdějšího kvalitního uplatnění myslí stále více rodičů, kteří pro své děti volí budoucí povolání.

Změny, které ve výchovně vzdělávací procesu po dobu existence ve škole zákonitě proběhly, vždy kopírovaly potřeby praxe a byly pečlivě konzultovány s odborníky.

Nový studijní obor

Vyšší potřeba vysokoškolsky technicky vzdělaných odborníků vyvolala poslední změnu – zavedení oboru Technické lyceum, jehož hlavní náplní je žáky na toto studium kvalitně připravit.

Slibná budoucnost školy

Při příležitosti tohoto malého jubilea jsme všichni přesvědčeni, že z historického hlediska je škola teprve mladicí a na vzdělávacím trhu bude ještě dlouhá léta plnit svou funkci pro obor, který bude lidstvo vždy doprovázet.

Učební obory (od školního roku 2016/2017)

Během roku 2016 vyrostla na školním dvoře moderní hala. Tato hala bude sloužit pro výuku odborného výcviku a praxe.
Na škole jsou nově otevřeny tyto učební obory: Instalatér, Zedník, Tesař, Montér suchých staveb, Malíř a lakýrník.


Budova školy v proměnách času


Přidáno 13. 8. 2020, autor: Jan Novotný

tisk Tisknout   ↑ Nahoru