Podatelna: datové formáty

Přehled datových formátů v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

    PDF - Adobe Acrobat Reader

    PDF/A - Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

    XML - Extensible Markup Language Document

    FO/ZFO - 602XML Filler dokument

    HTM/ HTML - hypertextový dokument

    ODT - Open Document Text

    ODS - Open Document Spreadsheet

    ODP - Open Document Presentation

    TXT - prostý text

    RTF - dokument v textovém standardu RTF

    DOC/DOCX - dokument MS Word

    XLS/XLSX - dokument MS Excel

    PPT/PPTX - MS PowerPoint Presentation

    JPG/JPEG/JFIF - Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

    PNG - Portable Network Graphics

    TIF/TIFF - Tagged Image File Format

    GIF - Graphics Interchange Format

    MPEG1/MPEG2/MPEG4 - Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase2/Phase4

    WAV - Waveform Audio Format

    MP2/MP3 - MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3

    ISDOC/ISDOCX - Information System Document) verze 5.2 a vyšší

    EDI - Engine Electronic Data Interchange File

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

    CD ROM

    DVD ROM

    USB Flash disky

    USB externí HDD

 

Chybná data:

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích zpracovávaných školou.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Nepodaří-li se při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

 

Přidáno 9. 9. 2022, autor: Ladis Havel

tisk Tisknout   ↑ Nahoru