Školská rada

Jmenovaní zástupci zřizovatelem usnesením Rady Kraje Vysočina

  • Ing. Jana Fischerová, CSc.
  • Ing. Libor Joukl

Zvolení zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

  • Čestmír Holan
  • Zdeněk Šimánek

Zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků školy

  • Mgr. Jan Ruml
  • Pavel Podoba

Kontakty na členy rady

Jana Fischerová: fischerovaj@psp.cz
Libor Joukl: joukl.l@kr-vysocina.cz
Čestmír Holan: holan@stavokomphb.cz
Zdeněk Šimánek: simanek.zd@tiscali.cz
Jan Ruml: ruml@stavskola.cz
Pavel Podoba: podoba@stavskola.cz

tisk Tisknout   ↑ Nahoru