Filip Stříž přivezl z Prahy zlato

Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze se 26. ledna 2023 konalo celostátní finále soutěže s názvem Bezpečně do prvního zaměstnání. Utkali se v něm žáci posledních ročníků učebních oborů zaměřených na stavebnictví. Soutěžní den byl vyvrcholením druhého ročníku osvětové kampaně na podporu zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u budoucích stavařů, kteří zanedlouho začnou vykonávat svou profesi.

Soutěž uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Během odborně vedených seminářů, které se konaly přímo ve školách, měli žáci možnost prokázat své znalosti o BOZP v písemném testu. Dvanáct nejúspěšnějších žáků z celé republiky poté postoupilo do závěrečného soutěžního kola.

Ve finále poměřovali soutěžící své znalosti a dovednosti absolvováním písemného testu a ústní zkoušky před komisí složenou z předních odborníků na BOZP ve stavebnictví.

Se zadanými úkoly, které vyžadovaly samostatné a logické myšlení, ovládání odborné terminologie a ústní vyjadřování, se ze všech soutěžících nejlépe vypořádal žák 3. ročníku naší školy Filip Stříž, který se vzdělává v oboru tesař. 

Dobrého výsledku dosáhl i další reprezentant školy, Jan Lorenc, který se vzdělává ve 3. ročníku oboru instalatér. Při závěrečném hodnocení byl komisí zmíněn jeho velmi dobrý výkon a 3. místo mu uniklo o pověstný vlásek.

Tři nejlepší soutěžící obdrželi hodnotné ceny.

 

Autor: Ing. Ladislav FialaPřidáno 29. 1. 2023, autor: Radka Doležalová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru