Školní poradenské pracoviště

č. dveří 313

Ve školním roce 2021-2022 poradenské služby zabezpečují:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Báčová
  • Školní metodička prevence: Mgr. Jana Pilařová
  • Školní psycholog: Mgr. Bohuslav Kůrka
  • Speciální pedagog: Mgr. Jarmila Čapková

Náplň činnosti:

  • integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním a cizinců
  • primární prevence rizikového chování
  • dlouhodobá péče o žáky se slabým prospěchem a žáky s mimořádným nadáním
  • individuální konzultace pro žáky, zákonné zástupce
  • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • konzultační činnost pro volbu povolání a dalšího studia

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce, kontakty

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Báčová
pondělí 14:15 –15:00 hod
bacova@stavskola.cz

Školní metodička prevence: Mgr. Jana Pilařová
úterý 13:20 –14:00 hod
pilarova@stavskola.cz

Školní psycholog: Mgr. Bohuslav Kůrka
středa 8:00 –12:00 hod
kurka@stavskola.cz; tel. 605 233 005

Speciální pedagog: Mgr. Jarmila Čapková          
pondělí 14:15 – 15:00 hod
jarmilacapkova3346@gmail.com

Konzultace je možná vždy po předchozí domluvě, mimo konzultační hodiny je možné telefonicky nebo e-mailem dohodnout individuální termín, a to včetně rodičů žáků.

V akutních případech je konzultace možná okamžitě v rámci krizové intervence.

Kontakty, které mohou pomoci:

Pedagogicko-psychologická poradna:

Sídlo: Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod
Vedoucí poradny: Mgr. Kamila Krondráfová
Telefon: 569 422 171, 722 964 003 (denně 7:00 – 15:00 hod)
E-mail: ppp@hbnet.cz

Speciální pedagogické centrum:

Sídlo: Svatovojtěšská 58, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon, fax: 569 428 925, 734 696 157
E-mail: spc.hb@email.cz

Rodinné centrum, psychiatrická ambulance:

MUDr. Milada Radosová

Sídlo: Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod
E-mail: radosova@hbnet.cz
Telefon: 569 429 245

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o.

www.psychocentrum.cz

Žďár nad Sázavou, telefon: 566 621 404
Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, telefon: 734 354 085
Jihlava, telefon: 567 308 855
Pelhřimov, telefon: 737 618 913
Třebíč, telefon: 568 846 500

Adiktologická ambulance Kolping - pomáhá řešit problémy s alkoholem, gamblingem, sázením, léky aj.

Sídlo: Nádražní 397, Havlíčkův Brod
E-mail: ambulance.hb@kolping.cz
Telefon: 774 991 624

Psychohygiena pro studenty

7 zásad zdravé psychogieny

Relaxační techniky

Přidáno 10. 8. 2020, autor: Jan Novotný

tisk Tisknout   ↑ Nahoru