Školní poradenské pracoviště - základní informace

č. dveří 313

Ve školním roce 2022-2023 poradenské služby zabezpečují:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Báčová
  • Školní metodička prevence: Mgr. Radka Doležalová
  • Školní psycholog: Mgr. Bohuslav Kůrka
  • Speciální pedagog: Mgr. Jarmila Čapková

Náplň činnosti:

  • integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním a cizinců
  • primární prevence rizikového chování
  • dlouhodobá péče o žáky se slabým prospěchem a žáky s mimořádným nadáním
  • individuální konzultace pro žáky, zákonné zástupce
  • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • konzultační činnost pro volbu povolání a dalšího studia

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce, kontakty

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Báčová
pondělí 15:00 –15:45 hod
bacova@stavskola.cz

Školní metodička prevence: Mgr. Radka Doležalová
pondělí 13:25 –14:10 hod
rdolezalova@stavskola.cz

Školní psycholog: Mgr. Bohuslav Kůrka
středa 8:00 –13:00 hod
kurka@stavskola.cz; tel. 605 233 005

Speciální pedagog: Mgr. Jarmila Čapková          
pondělí 14:30 – 15:15 hod
jarmilacapkova3346@gmail.com

Konzultace je možná vždy po předchozí domluvě, mimo konzultační hodiny je možné telefonicky nebo e-mailem dohodnout individuální termín, a to včetně rodičů žáků.

V akutních případech je konzultace možná okamžitě v rámci krizové intervence.

Přidáno 28. 9. 2022, autor: Jan Ruml

tisk Tisknout   ↑ Nahoru