Petr Macháček přivezl z Prahy bronz

Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze se 29. ledna 2024 konalo celostátní finále soutěže s názvem Bezpečně do prvního zaměstnání. Utkali se v něm žáci učebních oborů zaměřených na stavebnictví.

Soutěžní den byl vyvrcholením třetího ročníku osvětové kampaně na podporu zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u budoucích stavařů, kteří zanedlouho začnou vykonávat svou profesi.

Soutěž uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Během odborně vedených seminářů, které se konaly přímo ve školách, měli žáci možnost prokázat své znalosti o BOZP v písemném testu. Devět nejúspěšnějších žáků z celé republiky poté postoupilo do závěrečného soutěžního kola.

Ve finále poměřovali soutěžící své znalosti a dovednosti absolvováním písemného testu a ústní zkoušky před komisí složené z předních odborníků na BOZP ve stavebnictví.

Se zadanými úkoly, které vyžadovaly samostatné a logické myšlení, ovládání odborné terminologie a ústní vyjadřování, se vypořádal žák 3. ročníku oboru tesař naší školy Petr Macháček natolik dobře, že obsadil celkové 3. místo.

Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny odstupňované podle výše umístění. 


Bezpečně do prvního zaměstnání


Přidáno 29. 1. 2024, autor: Radka Doležalová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru