Prohlídka parcel v Třebíči pro projekt Stavba Vysočiny

V úterý 19. září se studenti 4. ročníků vypravili na exkurzi do Třebíče. Každý rok se naše škola účastní studentského projektu Stavba Vysočiny. Téma pro tento školní rok je Dostavba Baťova areálu Borovina v Třebíči. "Vždy na začátku školního roku se se studenty vypravíme do lokality, kde má být stavba navržena. Studenti si místo prohlédnou, pořídí si fotografie či videa a proběhnou diskuze nad podmínkami, které je nutné při návrhu respektovat," popisuje exkurzi Miloslav Beran, vyučující odborných předmětů. 
 
Úkolem studentů je navrhnout na vybraných parcelách jeden nebo soubor polyfunkčních objektů. Hlavním využitím objektů bude bydlení, dále by měl návrh obsahovat také zařízení pro občanské vybavení (obchod, stravování, kultura, zdravotní služby apod.). Do projektu musí studenti zahrnout také řešení navazujícího veřejného prostranství včetně parkové úpravy se zelení a zohlednění průtoku stávajícího Stařečského potoka, který je důležitým vodním prvkem této lokality. 
 

Třebíč-exkurze


Přidáno 20. 9. 2023, autor: Radka Doležalová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru