1. TL v soutěži CO2 liga – zelené autobusové zastávky

Studenti 1. ročníku technického lycea úspěšně dokončili ekologickou soutěž, jejíž hlavním cílem bylo seznámit nejenom studenty, ale i širokou veřejnost s problémem globálního oteplování naší planety. Skvěle se ujali zadaných úkolů, ztvárnili ekologické problémy naší planety a vytvořili velmi poutavé video upozorňující veřejnost na tento problém: https://www.youtube.com/watch?v=1JxpFTxmTfA.

Dále také společně zjišťovali, jak velké množství oxidu uhličitého, který se výrazně podílí na skleníkovém efektu, vypouštíme do atmosféry jednotlivými činnostmi a vyzkoušeli si, která opatření tyto hodnoty mohou snižovat. Protože ale je jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů spalování uhlí, požádal každý student vybraného člena vlády o co nejrychlejší ukončení spalování těchto fosilních paliv.

V předposlední části soutěže studenti vybírali v Havlíčkově Brodě místa, kde se cítí být ohroženi v době veder a jelikož nejčastějším problémem byla uváděna místa autobusových zastávek, vytvořili mnoho zajímavých návrhů, jak v těchto místech zpříjemnit pobyt s udržitelnými prvky zeleně. Tyto návrhy byly přestaveny místostarostovi Havlíčkova Brodu Bc. Liborovi Honzárkovi společně s nabídkou možnosti budoucí spolupráce střední průmyslové školy stavební při možné realizaci těchto projektů.

I přes nelehké podmínky distanční výuky studenti skvěle zvládali průběžné plnění úkolů této celoroční soutěže, zasadili se o šíření myšlenky důležitosti chránit naší planetu a podařilo se jim uplatnit své dosavadní znalosti při navrhování objektů.


co2-liga-1.TL-II.


Přidáno 18. 6. 2021, autor: Jan Ruml

tisk Tisknout   ↑ Nahoru