Adaptační den pro první ročníky učebních oborů

Ve středu 8. 9. 2021 se svého adaptačního dne dočkali také žáci prvních ročníků obou tříd učebních oborů. Ve škole jim třídní učitelé předali základní informace ze školního řádu. Následně se žákům představil školní psycholog a nabídl jim pomoc v případě, že si budou chtít promluvit nebo se poradit v situaci, se kterou si neví rady. Po úvodních informacích ve škole se mohli učňové přesunout ven, aby si alespoň na chvíli odpočinuli od školních lavic. Hezké počasí k tomu přímo vybízelo. 

V rámci tohoto dne byly pro žáky připraveny různé aktivity, při kterých se vzájemně více seznámili. Jedním z úkolů, který dostali hned na začátku, bylo nakreslit svůj erb s tím, co je vystihuje. Díky tomu zjistili, co jejich spolužáky baví a co dělají ve volném čase. Při dalších aktivitách si vyzkoušeli spolupráci na zadaném úkolu nebo komunikaci ve skupině. 

Během dopoledne obě třídy navštívili také Nízkoprahový klub BAN! v Havlíčkově Brodě, kde je pracovníci provedli prostorem klubu a seznámili je s tím, jak klub funguje a jak jim může být užitečný. 

Adaptační den byl dobrou příležitostí také pro třídní učitele, aby trochu blíže poznali svoje nové žáky. Přejeme všem novým učňům příjemně strávené dny ve škole a úspěšné studium vybraného oboru.

Mgr. Radka DoležalováPřidáno 9. 9. 2021, autor: Jan Ruml

tisk Tisknout   ↑ Nahoru