AKTUÁLNĚ - Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - maturitní obory

Zápisové lístky je možné osobně donést na sekretarát školy od pondělí do pátku mezi 6:30 až 16:00. Zápisové lístky je možné zaslat poštou. V případě dotazů se obracejte na Ing. Ondřeje Vojíře na telefonním čísle 702 167 101.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory vzdělání s maturitní zkouškou – řádný termín

Zveřejněno dne 28. 4. 2022

Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole a oboru vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, tj. do 12. 5. 2022.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Přidáno 28. 4. 2022, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru