Cechování žáků 4. ročníku

V pátek 4. listopadu začal pro žáky 4. ročníku maraton společenských událostí a akcí, které je čekají během posledního roku studia na naší škole. Od roku 2008 se u nás ve škole každoročně na podzim koná cechování, během kterého žáci vstoupí do cechu stavařského. Nejinak to bylo i letos.

Žáci se postupně připravovali už během týdne, ale pátek měli téměř celý vyhrazený na nácvik celého slavnostního obřadu. Do slavnostního prezídia letos usedli Josef Charamza, Jan Matějka a Ladislav Fiala jako zástupci školy. Dále pozvání přijal nový zástupce ředitele ZŠ Wolkerova Roman Machálek, který se jako všestranný hudebník chopil akordeonu a žáky doprovodil u studentské hymny Gaudeamus igitur a také stavařské hymny Stavěli tesaři. Jako zástupci spolupracujících firem se slavnosti jako členové prezídia zúčastnili také absolventi školy Václav Vavřina ze společnosti IP Polná a Michal Svoboda z havlíčkobrodské firmy Chládek a Tintěra. Velmi důležitým členem prezídia byl také Tomáš Hermann, jednatel společnosti MDKO, který pomohl s organizací celé události. Tímto jemu i všem zaměstnancům MDKO děkujeme za pomoc a možnost konání imatrikulace v prostorách městského kina.

„Oproti minulým rokům jsme přistoupili i k mírným změnám, kdy do prezídia usedl nově zvolený předseda studentského parlamentu Lukáš Kříž ze třídy 3. A, ale také proběhla dražba žezla vládců školy, které si pro sebe získala třída 3. TL,“ říká moderátor a organizátor celé akce Jan Ruml.

Po slavnostním úvodu přistoupili na kalfas nejdříve Jan Matějka a Roman Machálek. Ti následně ocechovali třídu 4. A, které pokládal otázky třídní učitel Ondřej Vojíř. „V letošním roce jsme do přípravy otázek na žáky zapojili také rodiče a mnohdy jsme byli svědky velmi zajímavých odpovědí,“ říká Ondřej Vojíř. Za správné odpovědi byli žáci odměněni sklenicí piva, v případě, že nebyla odpověď úplně v pořádku, dostali vodu a v jednom případě došlo i na mléko. Třídu 4. B následně cechovali Václav Vavřina a Michal Svoboda, kteří obřad podstoupili těsně před tím, než začali přistupovat žáci třídy. Na samém konci cechování pronesl proslov ředitel školy Josef Charamza a popřál žákům hodně úspěchů v náročném závěrečném roce.


Cechování 2022


Přidáno 7. 11. 2022, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru