Informace ke změnám - maturitní obory

Informace ke změnám maturitních zkoušek a k výuce žáků závěrečných ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
Informace ke změnám - maturitní obory

Informace pro maturanty

Maturitní zkoušku bude ve školním roce 2020/2021 konat žák, který je žákem čtvrtého ročníku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a v termínu do 1. prosince 2020 si podal přihlášku k maturitní zkoušce. Žákům, kteří v tomto pololetí neprospěli nebo nebyli hodnoceni, bude umožněno vykonat dodatečné nebo opravné zkoušky do 31. 3. 2021.

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy proběhnou v termínech ve dnech 3. – 5. května 2021. Časový limit na jejich vypracování je prodloužen u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků o 10 minut a u matematiky
o 15 minut. Prodloužení časového limitu se bude týkat všech maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní zkoušku formou didaktického testu.

Řádné termíny didaktických testů: matematika a anglický jazyk 3. května 2021, český jazyk
a literatura 4. května 2021 a matematika rozšiřující 5. května 2021.

Mimořádné termíny didaktických testů 14. – 16. června 2021 jsou určeny pro žáky, kteří v době řádných termínů se omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli onemocnění COVID19.

DATUM KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

ČASOVÝ LIMIT

3. května 2021 

Matematika

 8:00

135 min.

3. května 2021 

Anglický jazyk

 13:30

110 min. (40 + 70 min.)

4. května 2021

Český jazyk a literatura

 8:00

85 min.

5. května 2021   

Matematika rozšiřující

 8:00

150 min.

Profilová část maturitní zkoušky TL a STA

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka budou konány pouze jako zkoušky ústní, nebudou konány zkoušky písemné.

Profilová část maturitní zkoušky TL

Ústní zkoušky včetně obhajob praktické maturity proběhnou v termínu 19.–21. 5. 2021 podle dříve zveřejněných informací.

Profilová část maturitní zkoušky STA

Ústní zkoušky proběhnou v termínu 17. – 19. 5. 2021. Forma praktické maturitní zkoušky bude obhajoba maturitní práce před maturitní komisí.

Termíny praktické maturitní zkoušky:

Předání zadání praktické maturitní zkoušky žákům do 9. 2. 2021.

Odevzdání maturitní práce žákem vedoucímu nejpozději 12. 4. 2021 do 12:00.

Předání maturitní práce vedoucími řediteli školy 12. 4. 2021 do 14:00.

Předání maturitní práce oponentům 13. 4. 2021.

Předání písemných posudků od oponenta a vedoucího práce řediteli školy 27. 4. 2021.

Předání písemných posudků od oponenta a vedoucího práce žákům a maturitní komisi 28. 4. 2021.

Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí 13. 5. 2021

 Organizace 2. pololetí

Vyučovány budou pouze předměty, které souvisí s maturitní zkouškou a jsou přípravou na budoucí povolání.

Technické lyceum

Český jazyk a komunikace, literární výchova, technická fyzika, matematika, aplikovaná matematika, anglický jazyk, stavitelství, informatika, cvičení z výpočetní techniky, cvičení z deskriptivní geometrie, geodézie, stavební ekonomika a grafické systémy.

Stavebnictví

Český jazyk a komunikace, literární výchova, matematika, anglický jazyk, pozemní stavitelství, stavební provoz, stavební konstrukce a grafické systémy.

Hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude sestaveno jen z těchto předmětů.

Od 8. února 2021 je pro žáky stanoven nový rozvrh.

Ing. Josef Charamza

ředitel školy

Přidáno 15. 2. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru