Oznámení voleb do školské rady školy

V souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě znění Pravidel Rady Kraje Vysočina ze dne 8. 6. 2021, č. 04/21, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina oznamuje volební komise, jmenovaná ředitelem školy dne 21. 2. 2024, místo, datum a dobu konání voleb do školské rady Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod.

Místo konání voleb: SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod

                                    Jihlavská 628,

                                   Havlíčkův Brod

                                   Volebními místnostmi jsou jednotlivé kmenové učebny a kancelář školy

Datum voleb:            27. 3. 2024 volby zástupců pedagogů, doba konání volby 13:00 – 15:30

                                   26. 3. 2024 volby zástupců rodičů a zletilých žáků, 7:00 – 14:00

                                   27. 3. 2024 volby zástupců rodičů a zletilých žáků, 7:00 – 12:00 a 16:00 – 17:30

Osobami oprávněnými k volbám členů školské rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Návrh na kandidáta obsahuje tyto údaje:

  • název školy,
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele,
  • jméno, resp. jména a příjmení navrhovaných kandidátů, trvalý pobyt,
  • zda se jedná o kandidáta za oprávněné osoby nebo pedagogické pracovníky,
  • podpis navrhovatele,
  • k návrhu musí být rovněž přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že

souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti, resp. že tyto překážky ke dni voleb pominou.

Volební komise přijímá a eviduje od oprávněných osob návrhy na kandidáty od 21. 2. 2024 do 11. 3. 2024, do 12.00 hodin, a to osobně nebo písemně řediteli školy.

Listiny kandidátů budou zveřejněny den před konáním voleb 25. 3. 2024 v budově školy.

V Havlíčkově Brodě dne 21. 2. 2024

Za volební komisi:     Fiala Ladislav, Ing., v. r.

                                   Švecová Eva, Ing., v. r.

                                    Kalaš Zdeněk, Mgr., v. r.

                                   Pečenková Lenka Ing. arch., v. r.

Předseda volební komise: ředitel školy Charamza Josef Ing., v. r.

Přidáno 21. 2. 2024, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru