Pravidla distanční výuky

Distanční výuka
Pravidla distanční výuky
  • Základním komunikačním kanálem pro zadávání úkolů slouží program Bakaláři
  • Pro další výuku již slouží software Office 365 (pro učební obory platí především e-mailová korespondence, pro maturitní obory je to MS Teams (on-line výuka, chat a také zadání), využití Komens v Bakalářích je možné pouze pro základní výměnu zpráv bez příloh)

Všichni studenti jsou povinni se účastnit distanční formy vzdělávání.

Studenti dostanou zadané úkoly na období od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 nejdéle v pondělí 5. 10. 2020 v 8 hodin ráno. Hlavní sdělení úkolu bude provedeno v Třídní knize, kde bude zápis hodiny, v poznámce bude uvedeno, že se jedná o Distanční výuku a dále bude vložen Domácí úkol. Zadání domácího úkolu se bude odkazovat na mail popřípadě Teams. Studenti a učitelé budou pracovat v předmětech dle aktuálního rozvrhu. Studenti mají za povinnosti s vyučujícím komunikovat a na začátku hodiny napsat:

„Jsem přítomen distanční výuce a mám/nemám otázky.“

V případě, že student neplní předem zadané úkoly a nekomunikuje s vyučujícím v předepsaný čas, tak je žákovi zaznamenána absence. Zde je možné přihlédnout k okolnostem, které v předstihu oznámí zákonný zástupce nebo zletilý student třídnímu učiteli.

Pokud nějaký student nepracuje ani pravidelně nekonzultuje s vyučujícím, tak vyučující předá informaci třídnímu učiteli, který kontaktujte zákonného zástupce, nebo zletilého studenta.

Pokud ani zákonný zástupce nereaguje a nedojde ke zlepšení situace během distanční výuky, poté se obrátí třídní učitel na vedení školy.

V případě nemoci je nutná omluva standartním způsobem, jako při klasické prezenční výuce ve škole, prostřednictvím mailu třídnímu učiteli. Pokud je žák objednán k například lékaři, tak je nutné ho v předstihu omluvit u třídního učitele, že se jednotlivých hodin nebude účastnit.

V případě, že student nemá možnost účastnit se on-line výuky, tak rodiče neprodleně informují třídního učitele, který celou věc bude řešit s vedením školy. Je možné jednorázové předání připravených úkolů.

Vyučující stanoví, zda odevzdání úkolů proběhne elektronickou formou v době distanční výuky nebo bude výsledkem distanční výuky ucelené vypracování za dané období.

Během pondělního dopoledne dojde k rozeběhnutí celého systému výuky. Vyučující nebudou udělovat absence a některá zadání se objeví až v průběhu dopoledne.

Další zadání úkolů proběhne nejdéle v pondělí 12. 10. 2020 v 8 hodin. Toto zadání úkolu bude platné pro týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020.

 

V případě nejasností se obracejte na zástupce ředitele školy.

Ing. Ondřej Vojíř

vojir@stavskola.cz

702 167 101

Přidáno 2. 10. 2020, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru