Přijímací zkoušky - aktuální informace

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že se uchazeč nemůže dostavit na přijímací zkoušku, je povinností zákonného zástupce zaslat mailem omluvu a na základě toho je uchazeči přidělen náhradní termín ve dnech 2. a 3. června 2021.

K přijímacím zkouškám se dostavte v časovém předstihu. Přístup do školy bude umožněn od 7:30 pouze uchazečům. Doprovod nemá přístup do školy umožněn. Veškeré informace vám sdělí u vchodu zástupce ředitele školy.

Během přijímací zkoušky a pohybu v prostorách školy musí mít uchazeč zakrytá ústa a nos. Jako ochranný prostředek lez použít respirátor třídy FFP2 nebo zdravotnickou roušku.

Přidáno 29. 4. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru