Provoz školy od 25. 11. 2020

Provoz školy od 25. 11. 2020

Organizace výuky od středy 25. 11. 2020:

  • Budou se prezenčně vzdělávat žáci závěrečných ročníků (4. ročníky maturitního studia a 3. ročníky učebních oborů).
  • Budou se prezenčně vzdělávat všechny ročníky při praktickém vyučování ve skupinách maximálně do 20 žáků (od středy 25. 11. do pátku 27. 11. se týká žáků 1. a 3 ročníku učebních oborů).
  • Jsou zakázány sportovní činnosti.

Pro přítomnost ve škole kromě žáků vzdělávaných prezenčně a pedagogů, platí následující pravidla:

  • Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. 
  • Během výuky není možné prolínání jednotlivých tříd. Vždy musí být dodržena homogenita třídy.

Veškeré informace předají třídám třídní učitelé.

Přidáno 20. 11. 2020, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru