Soutěž o nejlepší projekt - Wienerberger s.r.o.

Soutěž o nejlepší projekt - Wienerberger s.r.o.

Do loňského (dvanáctého) ročníku se přihlásilo celkem 144 studentů třetích a čtvrtých ročníků z 21 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR. I díky pozornosti pedagogů na školách prokázala Soutěž svoje pevné místo mezi odbornými aktivitami studentů. A to i přes mimořádná epidemická opatření, která minulý ročník ovlivnila.

„Soutěž o nejlepší projekt“ se opírá o skutečnost, že součástí výuky studentů 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních je vypracování ročníkových prací zaměřených na projekt rodinného domu (3. ročníky) nebo projekt občanské a bytové stavby (4. ročníky) – pokračuje tedy rozšíření provedené poprvé v loňském ročníku z původního vymezení „projekt občanské stavby“.

Nově byla navýšena odměna pro studenty, kteří se umístí ve finále soutěže. Za 1. místo v obou kategoriích obdrží studenti 20 tisíc (místo původních 10 tis.), za 2. místo 10 tisíc (místo původních 5 tis.) a za 3. místo 5 tisíc (místo původních 3 tis.) korun. Zároveň si nově porota vyhrazuje právo udělit vybranému projektu mimořádné ocenění za inovativní přístup, s finanční odměnou pro autora.

Více informací o podmínkách soutěže a stanovených termínech naleznete v přiložených „Pravidlech soutěže“ a „Přihlášce“ nebo na stránkách https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.

Sezam chyb a doporučení poroty 2021 - 2022

Soutěž SPŠS 2021 - 2022 Přihláška

Soutěž SPŠS 2021 - 2022_pravidla soutěže

Přidáno 22. 11. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru