Soutěž o nejlepší projekt - Wienerberger

Soutěž o nejlepší projekt - Wienerberger

Do loňského (jedenáctého) ročníku se přihlásilo celkem 111 studentů třetích a čtvrtých ročníků z 20 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR. I díky pozornosti pedagogů na školách prokázala Soutěž svoje pevné místo mezi odbornými aktivitami studentů. A to i přes mimořádná epidemická opatření, která minulý ročník ovlivnila a v letošním ročníku se pravděpodobně opět projeví. I s přihlédnutím k tomu bude pokračovat výhradně elektronický způsob předávání přihlášených projektů.

„Soutěž o nejlepší projekt“ se opírá o skutečnost, že součástí výuky studentů 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních je vypracování ročníkových prací zaměřených na projekt rodinného domu (3. ročníky) nebo projekt občanské a bytové stavby (4. ročníky) – pokračuje tedy rozšíření provedené poprvé v loňském ročníku z původního vymezení „projekt občanské stavby“

Soutěž probíhající ve školním roce 2020/2021 je stejně jako v předchozích ročnících rozdělena do dvou kategorií vyplývajících z témat ročníkových prací:

I. projekt rodinného domu (studenti 3. ročníků)

II. projekt občanské a bytové stavby (studenti 4. ročníků)

V novém ročníku bude pokračovat speciální ocenění:

I. nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH (studenti 3. ročníků)

II. nejlepší projekt občanské a bytové stavby s použitím produktů TONDACH (studenti 4. ročníků)

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených projektů nebo nedostatečné kvality přihlášených projektů toto speciální ocenění neudělit.

Do soutěže mohou být přihlášeny všechny studentské projekty, které splňují podmínky zadání co do rozsahu a použitých materiálů:

 1. půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví)
 2. kladecí výkres stropu – pokud to konstrukce stavby umožňuje
 3. řez budovou
 4. pohledy
 5. detaily
 6. vizualizace navrženého objektu – povinná část pro studenty 4. ročníků; nepovinná, ale doporučená pro studenty 3. ročníků
 7. výkres střechy a detail, návrh typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu) – při použití skládané střešní krytiny je podmínkou pracovat s produkty značky TONDACH.
 8. grafický panel – v případě postoupení do druhého kola soutěže musí student připravit grafický panel, specifikace panelu je součástí pravidel soutěže a vzor grafického panelu je ke stažení na webu soutěže https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html. V platnosti zůstává i pro letošní ročník v rámci technického zjednodušení tisku zmenšený doporučený formát A2

a to vše v rozsahu a měřítku nutném pro jasnou prezentaci návrhu (případně doplněné poměrovým měřítkem). Přesná specifikace formátu soutěžní práce je součástí pravidel soutěže.

Soutěžní projekty musí být zpracovány s maximálním použitím produktů Porotherm a TONDACH (pokud to stavba umožňuje) včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Prosím, upozorněte studenty, že logo Wienerberger, logo Porotherm a logo TONDACH musí být v soutěžních projektech použita v podobě, v jaké jsou ke stažení na webových stránkách soutěže https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html a nesmí být soutěžícími nijak upravována.

Soutěž je vyhlašována jako dvoukolová. V 1. kole budou posuzovány všechny soutěžní práce odpovídající pravidlům soutěže a za každou přihlášenou školu budou jako vítězné vyhlášeny tři práce v každé soutěžní kategorii.

Zároveň bude na každé škole vyhlášen jeden nejlepší projekt s použitím produktů TONDACH v každé soutěžní kategorii. Výběr vítězných prací 1. kola provedou společně zástupci školy (ředitel nebo jeho zástupce a příslušný odborný pedagog) s představiteli společnosti Wienerberger s.r.o.

Do 2. kola postoupí všechny práce oceněné v 1. kole ze všech přihlášených škol. Z těchto budou vybrány tři vítězné projekty pro každou ze dvou soutěžních kategorií. Zároveň bude vybrán jeden vítězný projekt s použitím produktů TONDACH za každou soutěžní kategorii. Výběrem prací v 2. kole se bude zabývat odborná porota.

Odměny v obou soutěžních kolech mají finanční charakter:

 1. kolo
 • Porotherm
  • Finanční odměnu získají autoři oceněných projektů, odborní pedagogové, pod jejichž vedením oceněné projekty vznikaly, a školy, které ocenění studenti navštěvují. Studenti obdrží také čestné uznání dokládající jejich umístění v 1. kole soutěže.
 • TONDACH
  • Finanční odměnu získají autoři oceněných projektů a školy, které ocenění studenti navštěvují.
 1. kolo
 • Porotherm
  • Finanční odměnu získají autoři oceněných projektů a školy, které ocenění studenti navštěvují. Studenti obdrží také čestné uznání dokládající jejich umístění v 2. kole soutěže a školy dostanou 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze – Letňanech. V případě neúčasti společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na veletrhu FOR ARCH, dostanou školy 30 vstupenek na jiný veletrh obdobného typu a zaměření.
 • TONDACH
  • Finanční odměnu získají autoři oceněných projektů. Spolu s tím studenti obdrží také čestné uznání dokládající jejich umístění v 2. kole soutěže.

V případě, že účastník soutěže rozpracovává již existující dispoziční řešení, je povinen tuto skutečnost uvést v přihlášce, včetně autora originálního projektu (architekt, projektant; je-li tato informace veřejně dostupná) a zdroje, ze kterého originální projekt pochází (např. odkaz na webové stránky; povinné). Podmínkou pro získání ceny v celostátním kole (2.kole) je doložení souhlasu autora dispozičního řešení.  Předejte, prosím, tuto informaci studentům.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu ze strany studentů a škol po naplnění kapacity soutěže další zájemce o soutěž odmítnout. Upozorněte proto, prosím, studenty, ať se v případě zájmu o účast v soutěži, přihlásí co nejdříve a nenechávají zaslání přihlášky na poslední chvíli. Předejdou tak možnému riziku v podobě případného odmítnutí jejich přihlášky z důvodu naplnění kapacity soutěže.

Více informací o podmínkách soutěže a stanovených termínech naleznete v přiložených „Pravidlech soutěže“ a „Přihlášce“ nebo na stránkách https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.

Pravidla a zadání soutěže

Přihláška do soutěže

Seznam častých chyb

Přidáno 19. 11. 2020, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru