Studenti školy se zajímali o Karla Havlíčka Borovského

V úterý 26. října se ve velkém sále Staré radnice uskutečnila konference Havlíčků, Havle!, které se zúčastnili studenti 2. A, 3. A a 3. B.

V úvodním bloku se debatující: historička Magdalena Pokorná, dokumentarista Adam Drdla a středoškolský učitel Aleš Říman zabývali obrazem Karla Havlíčka ve veřejném prostoru, především v učebnicích škol a ve filmu.

Druhý devadesátiminutový blok řešil mýty a legendy, která každá z generací po smrti rodáka z Borové na zakladatele české žurnalistika navršila a jak si ho přizpůsobila svým potřebám a do určité míry ho občas také cenzurovala.

Logickým dotazem Lukáše Kříže ze 2. A pak byla otázka, proč se lidé i po 165. letech od smrti Havlíčka stále dopouštějí stejných chyb, o nichž Havlíček psal už na přelomu 40. a 50. let 19. století, kdy se snažil zaktivizovat a vzdělat občanskou společnost tehdejších Čech.

Právě v tom zůstává především novinářská Havlíčkova tvorba aktuální i dnes. Dokládá to i krátký úryvek z textu Co jest obec?, který vyšel na pokračování v Pražských novinách od 5. do 31. prosince 1846.

„Každá dobře zřízená obec musí být ale jen založena na užitku a sice na užitku všeobecném. To jest každý jednotlivec musí z toho užitek míti, že v obci žije, sice jest tato obec špatná. Každá obec jest jakési obmezení svobody jednotlivců, člověk právě tím, že do obce vstupuje, k rozličným povinnostem se zavazuje, které by sic jinak (jako pouhý člověk osamělý aneb v rodině živoucí) neměl, a k těmto povinnostem zavazuje se dobrovolně jen proto, že z toho spolku, od té obce za to větší užitek očekává. (Nebereme zde užitek jen ve smyslu nejhrubším.) V obci platiti musí zásada: Něco za něco, nic za nic, a čím více se obec drží té zásady, tím dokonalejší jest.“Přidáno 27. 10. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru