Symbolické přijetí nových členů do stavebního cechu

V pátek 13. října 2023 se v sále Městského divadla a kina Ostrov v Havlíčkově Brodě konalo již tradiční cechování 4. ročníků. Tato slavnost má ve škole tradici již od roku 2008, kdy jsou studenti symbolicky přijímáni do stavebního cechu. 

V letošním školním roce se cechování zúčastnily tři maturitní třídy, 4. A, 4. B a 4. TL. Součástí celého ceremoniálu je také slavnostní prezidium, které mělo následující složení: předsedou prezidia byl ředitel školy Josef Charamza, dalšími členy byli Marie Rothbauerová, místostarostka města Havlíčkův Brod, Michal Šulc, zástupce firmy Goldbeck a stávající předseda školské rady, Tomáš Hermann, ředitel kina Ostrov v Havlíčkově Brodě, a v neposlední řadě student 3. A Vít Balcar, předseda studentského parlamentu.

Zajímavé otázky si pro své studenty připravili třídní učitelé – Jan Matějka, Lucie Hejkalová a Petra Sukupová. Celá slavnost probíhala ve slavnostní atmosféře. Každý student vystoupil na kalfas, nejprve se představil a potom odpovídal na otázky kladené třídním učitelem. Podle správnosti odpovědi dostal jako odměnu pivo, vodu, nebo mléko. Po vypití nápoje došlo k symbolickému pasování do stavebního cechu zednickou lžící a příložníkem. Po skončení samotného cechování následovaly stužkovací večírky jednotlivých tříd.

Gratulujeme novým členům stavebního cechu a přejeme jim mnoho dalších úspěchů nejen při studiu.


Cechování


Přidáno 20. 10. 2023, autor: Jan Ruml

tisk Tisknout   ↑ Nahoru