Účast na Bobříku informatiky

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2022 se více než 130 studentů maturitních oborů naší školy zúčastnilo
15. ročníku online informatické soutěže pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky. Do pěti soutěžních kategoriích zasáhlo celkově 183 564 soutěžících z celé České republiky.

Naši studenti soutěžili ve dvou „nejstarších“ kategoriích, tj. kategorii Junior určené pro 1. a 2. ročníky středních škol a kategorii Senior, kde se přestavili zástupci 3. a 4. ročníků.

Soutěžící měli 40 minut na řešení 12 otázek. Za správné odpovědi získali kladné body, za chybné vypracování pak body záporné. Otázky byly rovnoměrně rozděleny do 3 úrovní obtížnosti, nejtěžší byly bodovány nejvíce. Každý účastník startoval se základem 48 bodů, za správné zodpovězení všech otázek mohl získat dalších 192 bodů. Maximální možný bodový zisk byl celkem 240 bodů a úspěšným řešitelem, tedy úspěšným lovcem bobříka, se stal soutěžící se ziskem minimálně 120 bodů.

Celorepublikově bylo úspěšných řešitelů v kategorii Junior 4 %, v kategorii Senior 3 %. Celorepublikový průměrný bodový výsledek byl v kategorii Junior 68 bodů, v kategorii Senior pak 57 bodů.

Nejlepším a zároveň úspěšným řešitelem z naší školy byl Filip Mühlfait (1. TL), kterému jeho bodový výsledek stačil na celkové 283. místo z 17 578 soutěžících v kategorii Junior. Dalším úspěšným řešitelem se stal Libor Blažíček (1. B), který se celorepublikově umístil na 364. místě. V celostátním redukovaném pořadí soutěžících ze středních odborných škol (bez gymnázií) se naši studenti umístili na 52., resp. 71. místě.

V kategorii Senior je národní kolo kolem základním. Podle dosažených výsledků je z každého kraje vybráno 25 – 30 nejúspěšnějších řešitelů, kteří se zúčastní ústředního (krajského) kola. Mezi postupující v rámci Kraje Vysočina se na základě svých výsledků zařadili Tomáš Klofáč a Martin Škraňka (oba 4. B) a mohou se tak těšit na 1. února 2023, kdy navštíví Střední průmyslovou školu v Jihlavě, kde se krajské kolo uskuteční. Nejúspěšnější Martin Škraňka obsadil celkově 403. místo ze 6 880 účastníků (129. místo v redukovaném pořadí středních odborných škol). Je možné, že oba postupující budou ještě doplněni Vojtěchem Bartošem (4. B) a Josefem Milsimerem (3. B), kteří jsou na základě pořadí evidovaní jako 3. a 4. náhradník.

Všem účastníkům děkuji za reprezentaci školy a postoupivším přeji hodně úspěchů v dalším měření.

Autor: Ing. Martin Karel, vyučující všeobecných předmětů a školní koordinátor soutěže


Bobřík informatiky


Přidáno 29. 11. 2022, autor: Radka Doležalová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru