Vyhlášení 15. ročníku Soutěže o nejlepší projekt

Vyhlášení 15. ročníku Soutěže o nejlepší projekt

Do loňského 14. ročníku se přihlásilo celkem 195 studentů třetích a čtvrtých ročníků z 23 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR. I díky pozornosti a podpoře pedagogů na školách prokázala Soutěž svoje pevné místo mezi odbornými aktivitami studentů.

„Soutěž o nejlepší projekt“ vychází ze skutečnosti, že součástí výuky studentů 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních je vypracování ročníkových prací zaměřených na projekt rodinného domu (3. ročníky) nebo projekt občanské a bytové stavby (4. ročníky) – dále tedy pokračuje rozšíření provedené před 3 lety z původního vymezení „projekt občanské stavby“.

Odměny za ocenění ve 2. kole Soutěže zůstávají na vysoké úrovni - za 1. místo v obou kategoriích obdrží studenti 20 tisíc korun, za 2. místo 10 tisíc korun a za 3. místo 5 tisíc korun. Vybranému projektu může porota rovněž udělit mimořádné ocenění za inovativní přístup, s finanční odměnou pro autora.

Dále pokračuje zapojení partnera Soutěže, společnosti LOXIA, která ve 2.kole uděluje speciální ocenění za architektonické řešení v jednotlivých kategoriích. Zástupce LOXIA bude participovat na hodnocení školních kol Soutěže a opět vybere celkem až 3 projekty, které nebyly oceněny ve školních kolech, ale udělením „divoké karty“ budou mít právo postupu do 2.kola. V souvislosti s partnerem Soutěže společností LOXIA bychom rádi upozornili i na aktivitu Škola projektování (https://www.skolaprojektovani.cz)

Více informací o podmínkách Soutěže a stanovených termínech naleznete v přiložených „Pravidlech soutěže“ a „Přihlášce“ nebo na stránkách https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.

Seznam chyb a doporučení poroty

Pravdila soutěže

Přihláška do soutěže

Přidáno 2. 11. 2023, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru