Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - náhradní termín

Poznámka: počet bodů z českého jazyka má poloviční váhu než z matematiky ,tudíž je ve výsledcích uveden poloviční počet bodů než na jiné škole.

Zápisové lístky je možné osobně donést na sekretarát školy od pondělí do pátku mezi 7:00 až 16:00. Zápisové lístky je možné zaslat poštou. V případě dotazů se obracejte na Ing. Ondřeje Vojíře na telefonním čísle 702 167 101.

Zveřejněno dne 15. 6. 2021

Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 školského zákona musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole a oboru vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů, tj. do 29. 6. 2021.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Přidáno 15. 6. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru