Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku maturitních oborů 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku maturitních oborů, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024.

Výsledky prvního kola 2023 Stavebnictví

Výsledky prvního kola 2023 Technické lyceum

Přidáno 28. 4. 2023, autor: Jan Matějka

tisk Tisknout   ↑ Nahoru