Zpráva pro rodiče žáků tříd 1. TL, 2. A, 3. A, 3. B, 3. C a 4. TL

Sdělení KHS pro rodiče žáků výše zmíněných tříd, kteří nejsou očkováni a zároveň u nich neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 ve třídách SPŠS akademika Stanislava Bechyně  Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo dne 14. 10. 2021 – 19. 10. 2021 rizikovým kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2). Lhůta karantény je počítána od tohoto data.

Zákonní zástupci dětí budou vyzváni k vyplnění sebetrasovacího formuláře, v případě nevyplnění on-line formuláře budou následně telefonicky kontaktováni pracovníky trasovacího centra, kteří rizikové kontakty objednají na PCR vyšetření nejdříve 5. den od posledního kontaktu s nemocným a nařídí jim karanténu.

Objednání PCR vyšetření případně může provést i ošetřující praktický lékař.

 

Všeobecná informace:

V případě testování RT-PCR testem (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 14 dnů od posledního rizikového kontaktu s pozitivním. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě, že se osobu v karanténě výjimečně nepodaří otestovat do 10. dne od posledního rizikového kontaktu s pozitivním (nejlépe mezi 5. – 7. dnem) a je bez příznaků po celou dobu karantény, stanovuje se délka karantény 14 dnů od posledního rizikového kontaktu s pozitivním. Upozorňujeme, že kapacity odběrových míst pro testování RT-PCR testem jsou dostatečné a postoupení RT-PCR testu je uloženo v bodě III. Mimořádného opatření MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN. Minimální věk pro testování není stanoven – uvažuje se tedy bez ohledu na věk.

 

ZAVOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE. SDĚLTE MU INFORMACI O TOM, ŽE SE VAŠE DÍTĚ SETKALO S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19.

 • V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE JIŽ PROJEVILY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, LÉKAŘ OBJEDNÁ DÍTĚ NA RT-PCR TEST NA NEJBLÍŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN.
 • POKUD VAŠE DÍTĚ NEVYKAZUJE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (JE ZDRAVÉ), OBJEDNÁ OŠETRUJÍCÍ LÉKAŘ VAŠE DÍTĚ NA RT-PCR TEST MEZI 5. – 7. DNEM, (POKUD JIŽ NEBYLO UČINĚNO Z TRASOVACÍHO CENTRA), OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, NEJPOZDĚJI DO 10. DNE OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE VÝJIMEČNĚ NESTIHNE PROVÉST RT-PCR TEST DO 10. DNE OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, ZŮSTÁVÁ VAŠE DÍTĚ VE 14-DENNÍ KARANTÉNĚ BEZ PROVEDENÍ RT-PCR TESTU ZA PODMÍNKY, ŽE JE PO CELOU DOBU KARANTÉNY BEZ PŘÍZNAKŮ.
 • POKUD TRVÁTE NA TESTOVÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ JE BEZ PŘÍZNAKŮ I V PŘÍPADĚ, KDY SE VYJÍMEČNĚ NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, KONZULTUJTE TUTO VARIANTU S PRAKTICKÝM LÉKAŘEM VAŠEHO DÍTĚTE.
 • POKUD SE PŘÍZNAKY PROJEVÍ POZDĚJI, VOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE.
 • KARANTÉNA A PROVEDENÍ RT-PCR TESTU SE NENAŘIZUJE U DÍTĚTE, KTERÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODĚLALO A ZÁROVEŇ NEUPLYNULO VÍCE NEŽ 180 DNŮ OD JEHO PRVNÍHO RT-PCR TESTU S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM A JE BEZ PŘÍZNAKŮ A U DĚTÍ U KTERÝCH UPLYNULO OD APLIKACE DRUHÉ DÁVKY OČKOVACÍ LÁTKY V PŘÍPADĚ DVOUDÁVKOVÉHO SCHÉMATU NEJMÉNĚ 14 DNÍ, V PŘÍPADĚ JEDNODÁVKOVÉHO SCHÉMATU UPLYNULO 14 DNÍ PO PRVNÍ DÁVCE.   

 

Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné z důvodu nařízené karantény (řešit s praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ).

 

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla:

 • Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu.
 • Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!
 • Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Mýt si důkladně ruce teplou vodou a mýdlem, používat desinfekci.
 • Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.
 • Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.
 • Často větrat.
 • Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy, nechodit na návštěvy).
 • Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (osoby staršího věku, osoby s vážnějším onemocněním).
 • Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.
 • Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onemocněním COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit.
 • V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

 

 

Možné příznaky onemocnění Covid-19: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad, bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.

 

Přidáno 21. 10. 2021, autor: Ondřej Vojíř

tisk Tisknout   ↑ Nahoru